امر به معروف و نهی از منکر
توسط : hamid9335
تمام اعمال و کارهای خیر و جهاد در راه خود نزد امر به معروف و نهی از منکر، همچون قطره ای در برابر دریا است.
امام علی ( ع )
چهارشنبه 28/6/1386 - 12:26
پسندیدم 0
UserName