گناه
توسط : hamid9335

امام علی (ع) :

گناه نکردن آسانتر از توبه کردن است .

چهارشنبه 28/6/1386 - 12:23
پسندیدم 0
UserName