بهترين صدقه
توسط : hamid9335

امام علی (ع) :

بهترين صدقه آنستکه ميان دو نفر را اصلاح دهی .

چهارشنبه 28/6/1386 - 12:19
پسندیدم 0
UserName