ضرب المثل های چینی
توسط : ادیسه
آن که درباره ی همه چیز می اندیشد ، درباره ی هیچ چیز تصمیم نمی گیرد
چهارشنبه 28/6/1386 - 12:9
پسندیدم 0
UserName