ضرب المثل های چینی
توسط : ادیسه
آن کس که در هر جا دوستانی دارد ، همه جا را دوست داشتنی می یابد
چهارشنبه 28/6/1386 - 12:8
پسندیدم 0
UserName