كنستانتين
توسط : alkapon

خوش بسوز از غمش اي شمع كه اينك من نيز

به همين كار كمر بسته و برخاسته ام

چهارشنبه 28/6/1386 - 12:4
پسندیدم 0
UserName