كنستانتين
توسط : alkapon

ما آزموده ايم در اين شهر بخت خويش

بايد برون كشيد از اين ورطه رخت خويش

از بس كه دست مي گزم و آه مي كشم

آتش زدم چو گل به تن ِ لَخت لَخت خويش

چهارشنبه 28/6/1386 - 12:4
پسندیدم 0
UserName