كنستانتين
توسط : alkapon

ترسم كه اشك بر غم ما پرده در شود

وين راز سر به مُهر به عالم سمر شود

گويند ، سنگ لعل شود در مقام صبر

آري شود وليك به خون جگر شود

اي دل صبور باش و مخور غم كه عاقبت

اين شام صبح گردد و اين شب سحر شود

چهارشنبه 28/6/1386 - 12:3
پسندیدم 0
UserName