كنستانتين
توسط : alkapon

از ديده خون دل همه از روي ما رود

بر روي ما ز ديده چه گويم چه ها رود

سِيلي است آب ديده و بر هر كه بگذرد

گر خود دلش ز سنگ بود هم ز جا رود

ما را به آب ديده شب و روز ماجراست

زان رهگذر كه بر سر كويش چرا رود

چهارشنبه 28/6/1386 - 12:2
پسندیدم 0
UserName