عفو
توسط : hamid9335

اى عفو تو شامل گناهان

كوى تو پناه بى پناهان

بر خسته دلان شفاى دردى

محروم نكرده دردمندى

باز است درت بر آزمندان

اى عشق دل نيازمندان

جز تو كه نظر به حال ما كرد

يا گوش بر اين مقال ما كرد
بخشنده هر گناهى اى دوست
بر گم شدگان پناهى اى دوست

چهارشنبه 28/6/1386 - 12:0
پسندیدم 0
UserName