ضرب المثل های چینی
توسط : ادیسه

بهتر است آدمی مورد حسادت مردم واقع شود تا طرف ترحم آنها .

چهارشنبه 28/6/1386 - 11:58
پسندیدم 0
UserName