مهمانی خدا
توسط : haji bina

بسم الله الرحمن الرحيم
حلول ماه مبارك رمضان مبارك باد
معلم بلاگ.ماه مبارك رمضان .ماه ضيافت الله .را به همه هموطنان
عزيز ايراني.وهمه شيعيان ومهدي عزيز(عج)
وتمام مسلمانان و آزادگان عالم تبريك و تهنيت ميگويدوبراي همه
آنان دراين ماه عزيز كه برتراز1000ماه ميباشدبراي حق جويان
آرزوي پيروزي و سعادت روزافزون داردوبراي ظالمان وستمگران
وبكلامي همه ناحقان آرزوي پستي و جهنم وآتش اليم خدايي
رادارد.
روزه دراين ماه اثرات بسيار خوب و سازنده و جالبي برما و بدن و
نفس ما دارد و ميتواند در ساختن ما و جامعه اسلامي ما بسيار
مفيدو موثر باشد ضمن اينكه ماه ضيافت الله است.ماه مهماني
خداست والبته كه خداوند دراين مهماني الهي از مهمانانش بطور
كامل و مقتضي پذيرايي جانانه در عالم كنوني و عالم عقبي مي
نمايد
از امام صادق(ع) سوال شد چرا خداوند روزه رابرمردم واجب كرده است؟
امام در پاسخ فرمود:
انما فرض الله الصيام ليستوي به الغني والفقير .  .  .وان
يذيق الغني مس الجوع والالم ليرق علي الضعيف و يرحم
الجايع.
خداوند روزه رابرهمگان واجب ساخت تاثروتمندان و
مستمندان احساس مساوات وبرابري كنند . . . ثروتمندان
مزه گرسنگي ورنج رابچشندوازحال ناتوانان وگرسنگان آگاه گردند.
(وسائل الشيعه ج4ص23)
 

چهارشنبه 28/6/1386 - 11:56
پسندیدم 0
UserName