وقت نماز است...
توسط : یاكریم

دوستان خسته نباشيد

نماز ظهر نزديك است نماز اول وقت را از دست ندهيد.

التماس دعا

چهارشنبه 28/6/1386 - 11:56
پسندیدم 0
UserName