مردم، بينوا و نيازمند و گرسنه نمى‏شوند مگر به جهت تقصير اغنيا
توسط : یاكریم
 امام صادق‏عليه السلام‏فرمود:

«زكات براى آن واجب شده است كه توانگران آزمايش شوند و بينوايان زندگى داشته باشند، اگر مردم زكات خود را مى‏پرداختند يك مسلمان بينوا باقى نمى‏ماند و همه بينوايان با همين حقى كه خداوند واجب كرده است بى‏نياز مى‏گشتند. مردم، بينوا و نيازمند و گرسنه نمى‏شوند مگر به جهت تقصير اغنيا.»

 وسايل الشيعه، كتاب الزكاة. ص 4.
 

چهارشنبه 28/6/1386 - 11:41
پسندیدم 0
UserName