زكات در اسلاف
توسط : یاكریم

 آياتى كه احوال انبياى سلف را در مورد زكات حكايت مى‏كنند .مانند اين آيه كه درباره حضرت ابراهيم و اسحاق و يعقوب‏عليهم السلام‏مى‏فرمايد:
«و أوحَينا الهيم فعل الخيرات و اقام الصلوة و ايتاء الزكوة.»(1)
«ما وحى كرديم به آنان كارهاى نيك و بپا داشتن نماز و زكات دادن را»
درباره حضرت اسماعيل‏عليه السلام‏مى‏فرمايد:
«و كان يأمُرُ أهلَه بالصّلوة و الزّكوة و كانَ عِند ربّه مرضيّاً»(2)
«اسماعيل چنان بود كه همواره اهل خود را به نماز و زكات توصيه مى‏كرد و در نزد خداوند پسنديده بود.»
در باره عيسى‏عليه السلام‏در گهواره مى‏فرمايد:
«و أوصانى بالصّلوة و الزّكوة ما دُمتُ حيّاً»(3)
«و خداى من به من دستور داد كه تا زنده‏ام نماز و زكات را ترك نكنم.»
نا گفته پيداست كه در شريعت ابراهيم و يعقوب و اسماعيل و عيسى‏عليهم السلام‏زكات به آن معنايى كه در اسلام است نبوده. نيز مى‏فرمايد:                                                                   
«قد أفلح مَن تَزَكّى و ذكر اسم ربّه فصَلّى(4)                         «به تحقيق رستگارى يافت آن كسى كه تزكيه كرد و به ياد خدايش افتاد نماز گزارد.»
و مى‏فرمايد:
«الذى يُؤتى‏ ما لَه يتزكّى‏»(5)
«كسى كه با دادن مال خود، مى‏خواهد خود را تزكيه كند.»
و مى‏فرمايد:
«الّذين لا يُؤتون الزّكوة و هم بالاخرة هم كافرون»(6)
«آنهايى كه زكات نمى‏دهند و به تحقيق همانان به آخرت كافرند.»
و مى‏فرمايد:
«و الّذين هُم للزكوة فاعلون»(7)
«آنهايى كه دستور زكات را انجام مى‏دهند.»

1) سوره انبياء (21)، آيه 73.
2) سوره مريم (19)، آيه 55.
3) سوره مريم (19)، آيه 31.
4) سوره أعلى (87)، آيه 15.
5) سوره ليل (92)، آيه 18.
6) سوره فصّلت (41)، آيه 7.
7) سوره مؤمنون (23)، آيه 4.

چهارشنبه 28/6/1386 - 11:32
پسندیدم 0
UserName