شما
توسط : hamid9335
• اگر شما 8 سال و 7 ماه و 6 روز یك ضرب فریاد بكشید با انرژی ازاد شده می توان یك فنجان قهوه را گرم كرد .
چهارشنبه 28/6/1386 - 11:30
پسندیدم 0
UserName