بهترین دوست من
توسط : hamid9335
آنگاه که دوست داری همواره کسی به یادت باشد
به یاد من باش که من همیشه به یاد توأم
از طرف بهترین دوست تو "خدا"
سوره بقره آیه152
چهارشنبه 28/6/1386 - 11:29
پسندیدم 0
UserName