2*2
توسط : hamed2560
 اولی اگر گفتی 2*2چند دتا میشه دومی خوب معلومه 5 تا .....اولی چرا دومی چون علم پیشرفت کرده.:: نظر هم يادت نره ::.

چهارشنبه 28/6/1386 - 11:9
پسندیدم 0
UserName