نيكى جز با سه خصلت شايسته نخواهد
توسط : یاكریم
از حضرت صادق‏(ع)روايت شده است كه فرمود:
«دريافتم كه نيكى جز با سه خصلت شايسته نخواهد بود: كوچك شمردن آن، پنهان داشتن آن و شتاب كردن در آن؛ پس اگر آن را كوچك شمردى، در نزد آن كسى كه براى او داده‏اى بزرگش داشته‏اى و اگر پنهان دارى به كمالش رسانده‏اى و چون در دادنش شتاب كنى گوارايش ساخته‏اى و اگر غير از اين باشد نابودش كرده‏اى».
چهارشنبه 28/6/1386 - 10:58
پسندیدم 0
UserName