عشق
توسط : hamed2560

عشق آن نيست که يک دل به صد يار دهی / عشق آن است که صد دل به يک يار دهی.:: نظر هم يادت نره ::.

چهارشنبه 28/6/1386 - 10:53
پسندیدم 0
UserName