چرا داد می زنی
توسط : hamed2560

ديروز که فرياد زدی دوستت دارم گفتم نمی شنوم لطفا" بلندتر ، امروز که به آرومی گفتی ديگه دوستت ندارم گفتم هيس ... چرا داد می زنی.:: نظر هم يادت نره ::.

چهارشنبه 28/6/1386 - 10:52
پسندیدم 0
UserName