جهاد زن خوب شوهرداری کردن است.
توسط : یاكریم
امیر مؤمنان می فرمایند:جهاد زن خوب شوهرداری کردن است.

امیر مؤمنان می فرمایند:جهاد زن خوب شوهرداری کردن است.اسماء بنت یزید ، که از زنان انصار بود به خدمت پیامبر (ص) امد و عرض کرد:پدر و مادرم به فدایت!من فرستاده ی زنان به سوی شما هستم .جانم به فدای شما.بدان که هیچ زنی در شرق و غرب نیست که این آمدن را بشنود مگر اینکه هم عقیده ی من است.خداوند تورا به حق به سوی مردان و زنان مبعوث کرد و ما به تو و پروردگارت که تو را فرستاده ایمان آورده ایم و ما گروه زنان محدود و نشسته در خانه شما هستیم و وسیله ی انجام خواسته های شما و بار فرزندانتان را به دوش می کشیم .و شما جماعت مردان با نماز جمعه و جماعت و عیادت و از همه برتر جهاد در راه خدا بر ما برتری داده شده اید.از طرف دیگر ،یکی از شماها به سفر حج یا عمره می رود، یا برای حفظ مرزها خارج می شود، ما اموالتان را برایتان نگهداری می کنیم و لباسهایتان را می بافیم و و اولادتان را تربیت می کنیم .پس ای رسول خدا از نظر اجر و پاداش چه مشارکتی با شما داریم؟پیامبر رو به اصحابش نمود و فرمود:آیا تاکنون هیچ گفتاری بهتر از پرسش این بانو درباره ی امر دینش شنیده اید؟عرض کردند:ای رسول خدا ، ما گمان نمی کردیم زنی به چنین چیزی دست یابد.پس از آن پیامبر (ص) به آ ن زن فرمود:ای زن باز گرد و به سایر زنان اعلام کن که خوش رفتاری یکی از شماها با شوهرش و جویای رضایت و دنبال کردن موافقت او ،با همه ی آن فضایل و اعمال مردان برابری می کند.پس آن زن برگشت در حالی که از خوشحالی و بشارت  و تکبیر بر زبان داشت.(1)

 1 – المیزان :ج 4 ص 350

چهارشنبه 28/6/1386 - 10:17
پسندیدم 0
UserName