بزرگترین اقیانوس جهان
توسط : یاكریم
 

بزرگترین اقیانوس جهان

اقیانوس آرام بزرگترین اقیانوس جهان است و دارای 180 میلیون کیلومتر مربع مساحت می باشد.این اقیانوس بین آسیا امریکا و اقیانوسیه واقع شده و دارای جزایر بزرگ و کوچک متعددی است.عده ای از دانشمندان معتقدند که کره ماه قسمتی از این جزیره بوده که از زمین جدا شده است.عمیق ترین نقطه دریاها نیز در اقیانوس کبیر قرار گرفته است.

چهارشنبه 28/6/1386 - 10:12
پسندیدم 0
UserName