بزرگترین پرده نقاشی جهان
توسط : یاكریم
بزرگترین پرده نقاشی جهان پرده ای است در موزه جنگ پاریس نصب شده است بر این پرده نقاشی که طول آن 180 متر و عرض آن 160 متر است تصویری از یکی از صحنه های جنگ جهانی اول نقاشی شده است.
چهارشنبه 28/6/1386 - 10:9
پسندیدم 0
UserName