قطره های اشک تنهائی . . .
توسط : عافی

--------------------------------------------

 

در کوچه باغ تنهائی

زیر برف و سوز بارانی

قطره های اشک تنهائی

می چکد ز رخسارم . . .

 

من نگاه می کنم به دستانم

 

--------------------------------------------

چهارشنبه 28/6/1386 - 8:42
پسندیدم 0
UserName