عمیق ترین درد زندگی مردن نیست
توسط : عافی
 

 

 عمیق ترین درد زندگی مردن نیست

 بلكه نداشتن كسی است كه الفبای دوست داشتن

را برایت تكرار كند و تو از او رسم محبت

بیاموزی

چهارشنبه 28/6/1386 - 8:40
پسندیدم 0
UserName