خدایا خدایا خدایا. . .
توسط : عافی
 

امیدم را مگیر از من خدایا خدایا خدایا. . .

دل تنگ مرا مشکن خدایا خدایا خدایا. . .

من دور از آشیانم

سرو آسمانم

بی نصیب و خسته

ماندم جدا ز یارم . . .

از برای طوفان

بال من شکسته

امیدم را مگیر از من خدایا خدایا خدایا. . .

دل تنگ مرا مشکن خدایا خدایا خدایا. . .

از کویر دلم

رفته رنگ هوس

روز و شب ز که گویم

در درون قفس ، آه در درون قفس

به که دست قضا

بسته بال مرا

روز و شب ز گلویم

ناله خیزد و بس ، آه ناله خیزد و بس

می زنم فریاد

هر چه بادا باد

وای از این طوفان

وای از این بیداد ، آه وای از این بیداد

 

امیدم را مگیر از من خدایا خدایا خدایا. . .

دل تنگ مرا مشکن خدایا خدایا خدایا. . .

 

چهارشنبه 28/6/1386 - 8:30
پسندیدم 0
UserName