رويدادهاي 19 سپتامبر
توسط : jadval

 رويدادهاي 19 سپتامبر

  • 86:   آنتونيوس پيوس Pius كه بعدا امپراتور روم شد به دنيا آمد. وي تنها امپراتور روم بود كه با ايران نجنگيد. تنها يك بار به ايران اخطار داد كه متعرض قلمرو روم نشود.

  • 1893:   زنان كشور نيوزيلند حق شركت در انتخابات به دست آوردند.

  • 1957:   آمريكا نخستين آزمايش اتمي زير زميني را در "نوادا" انجام داد.

  • 1955:   خوان پرون ناسيوناليست آرژانتيني،بر اثر يك كودتا از رياست دولت بركنار شد.

  • 1968:   ديوان كيفر ايران كه وظيفه تعقيب قضايي كارمندان دولت و وابسته به دولت را بر عهده داشت 13 تن از مديران و مسئولان شركت واحد اتوبوسراني تهران را به اتهام سوء استفاده مالي بازداشت كرد و دولت رئيس راهنمايي و رانندگي پليس تهران را با حفظ سمت به مديريت شركت واحد اتوبوسراني منصوب كرد.

  • چهارشنبه 28/6/1386 - 6:47
    پسندیدم 0
    UserName