ايجاد شوراي اروپا
توسط : jadval
ايجاد شوراي اروپا

«شوراي اروپاCouncil of Europe» كه داراي 46 عضو است 19سپتامبرسال 1946(درست 60 سال پيش در روزي چون امروز) ايجاد شد. اين شورا كه مقر آن در استراسبورگ فرانسه است ارتباط به اتحاديه اروپا ندارد. هركشور اروپايي كه متعهد به رعايت حكومت قانون باشد و تضمين كند كه حقوق بشر را رعايت خواهد كرد و آزادي اتباعشان تامين است مي تواند عضو اين شورا شود. شوراي اروپا در اجلاس عمومي سال 1950 خود ميثاقي را تصويب كرد كه در آن پايه دادگاه حقوق بشر اروپا گذارده شده است

چهارشنبه 28/6/1386 - 6:47
پسندیدم 0
UserName