سابقه انفجارهاي مرگبار نيويورك در ماه سپتامبر
توسط : jadval
سابقه انفجارهاي مرگبار نيويورك در ماه سپتامبر

عمليات تروريستي در ماه سپتامبر در شهر نيويورك با تلفات سنگين، منحصر به يازدهم سپتامبر سال 2001 نبوده است. شانزدهم سپتامبر سال 1920 يك درشكه يك اسبه (واگن) در وال استريت نيويورك مقابل ساختمان مورگن منفجر شد و 33 تن را كشت. در اين واگن بمب ساعتي كار گذاشته بودند. شمار مجروحين اين انفجار افزون بر 400 تن بود. در پي اين انفجار كه آنارشيست هاي ايتاليايي متهم به ارتكاب آن شده بودند ترس وسيعي بورس نيويورك را فراگرفت و ....

چهارشنبه 28/6/1386 - 6:47
پسندیدم 0
UserName