کدهای خدماتی مخابرات
توسط : m3681137

نيروي 

دفتر شكايت رياست

 

وزارت 

سپاه 

اورژانس 

    حفاظت     

خرابي 

اطلاعات

ساعت

انتظامي 

جمهوري 

 

اطلاعات 

پاسداران 

 

اطلاعات 

تلفن 

 

گويا

 

 

 

 

 

 

ناجا

 

 

 

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلگراف

امداد 

امداد

مبارزه با 

مبارزه با

آتش نشاني 

اپراتور

خرابي

 

قوه

 

سازمان

سازمان

کودک آزاری

گرانفروشي

 

بين  

تلكس

 

قضائيه

 

برق

آب 

 

 

 

شهري  

 

 

 

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آگاهي

تست تلفن 

كارت 

تاكسي

سازمان

روابط عمومي

سازمان 

شهرداري

وزارت 

 اطلاعات 

 

همگاني

اعتباري

بيسيم

هواشناسي

مخابرات

بازرسي

 

كشور

 راه آهن 

 

 

 

 

 

 

كل كشور

 

 

 

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسيدگي به

وزارت

بيمه تامين

بيمه خدمات

نداي

امر به

 

هلال احمر

سازمان

وزارت 

شكايات 

راه

اجتماعي

درماني

قرآن

معروف

 

 

بهزيستي

بهداشت 

پست 

 

 

 

 

 

 

 

 

و درمان 

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنیاد 

 

روابط 

 

 

 

 

وزارت 

 

 

شهید و

 

عمومی 

 

 

 

 

کاروامور

 

 

ایثارگران

 

صداوسيما

 

 

 

 

اجتماعی 

 

 

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات

داروخانه

ساعات

 پست 

امداد 

كارير

شكايت

دفترنظارت 

 

اطلاعات

شبكه 

شبانه روزي

شرعي

تلفني

سازمان 

بين الملل

بين الملل

فرماندهي 

 

فرودگاه

 

 

 

 

گاز

 

 

ناجا

 

 

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

کد های خدماتی

 

چهارشنبه 28/6/1386 - 6:11
پسندیدم 0
UserName