قورباغه را قورت بده (21 روش عالي براي غلبه بر تنبلي ) قورباغه راقورت بده (19)
توسط : rafiei
قورباغه را قورت بده (19) مدام به راههای مختلفی که از طریق آنها میتوانید وقت اضافی ایجاد کنید فکر کنید. از این وقتها برای انجام مهمترین کارهایی که میتوانید در درازمدت بیشترین تأثیر را بر زندگی و کارتان بگذارند استفاده کنید. هر دقیقه را به حساب بیاورید. با برنامهریزی و آمادگی از قبل اجازه ندهید که از هدفتان دور شوید و یا عوامل بازدارنده بتوانند در پیشرفتتان اختلال ایجاد کنند. بیش از هر چیز با انجام کارهای مهم و اصلیتان بر روی بهدست آوردن مهمترین نتایج تمرکز داشته باشید و فراموش نکنید که خودتان مسئول دستیابی به اهدافتان هستید.
سه شنبه 27/6/1386 - 23:44
پسندیدم 0
UserName