قورباغه را قورت بده (21 روش عالي براي غلبه بر تنبلي ) قورباغه راقورت بده (17)
توسط : rafiei
قورباغه را قورت بده (17) خودتان را به صورت فردی مجسم کنید که مدام رو به پیشرفت است. خودتان را موظف کنید که با تمرین مرتب روشهای بالابردن کارایی، آنها را تبدیل به عادت کنید تا بهطور اتوماتیک و بهسادگی این روشها را انجام بدهید. یکی از نیرومندترین جملاتی که برای این کار میتوانید استفاده کنید این است: « فقط امروز! نگران نباش که این کار باعث شود برای همیشـه تغییر کنی. اگر فکر خوبی اسـت، فقط امروز آن را انجام بده. » هر روز به خودتان بگویید: « من فقط همین امروز آماده میشوم و روز را با سختترین کار شروع میکنم. » از تأثیری که این روش روی زندگیتان میگذارد شگفتزده خواهید شد.
سه شنبه 27/6/1386 - 23:43
پسندیدم 0
UserName