قورباغه را قورت بده (21 روش عالي براي غلبه بر تنبلي ) قورباغه راقورت بده (15)
توسط : rafiei
قورباغه را قورت بده (15) افکارتان را کنترل کنید. به خاطر داشته باشید که اکثر اوقات همان میشوید که به آن فکر میکنید. فقط به چیزهایی فکر کنید و درباره آن با خودتان گفتگو کنید که میخواهید داشته باشید نه چیزهایی که نمیخواهید. برای داشتن ذهنی مثبت، مسئولیت کامل اعمال خود و هر آن چه را که برایتان اتفاق به عهده بگیرید. به هیچ دلیلی دیگران را مقصر ندانید و از آنها اتقاد نکنید. به جای آنکه به دنبال توجیه شکستهایتان باشید اراده کنید که پیشرفت کنید. ذهن و انرژیتان را روی آنچه که میتواند به پیشرفت زندگی شما کمک کند متمرکز کنید و آنگاه از آنچه پیش میآید شگفتزده خواهید شد.
سه شنبه 27/6/1386 - 23:42
پسندیدم 0
UserName