قورباغه را قورت بده (21 روش عالي براي غلبه بر تنبلي ) قورباغه راقورت بده (13)
توسط : rafiei
قورباغه را قورت بده (13) برای انجام هر یک از کـارهای خود و همچنین برای انجام هر یک از قسـمتهای آن مهلت تعیین کنید. بــرای خودتــان یک « سیستم فشار » طراحی کنی. بار خود را کم کم زیاد کنید و اجازه ندهید که از میدان به در شوید. وقتی که برای خود مهلتی تعیین کردید به آن پایبند باشید و حتی سعی کنید کار را زودتر از مهلت مقرر انجام دهید. در مورد کارها یا پروژههای بزرگ، قبل از شروع همهی مراحل آن را لیست کنید. آنگاه تعیین کنید که برای انجام هر قسمت از کار چند دقیقه و ساعت وقت لازم دارید. سپس برنامهی زمانبندی شده روزانه و هفتگی خود را تنظیم مجدد کنید را تنظیم مجدد کنید تا بتوانید برای زمانی که منحصراً روی این پروژه کار میکنید وقت خالی ایجاد کنید.
سه شنبه 27/6/1386 - 23:40
پسندیدم 0
UserName