قورباغه را قورت بده (21 روش عالي براي غلبه بر تنبلي ) قورباغه راقورت بده (9)
توسط : rafiei
قورباغه را قورت بده (9) از امروز تصمیم بگیرید که پروژهی « در خدمت خودتان » را اجرا کنید: برای تمام عمر در حوزه کاریتان یک شاگرد باقی بمانید. برای یک حرفهای هیچ وقت مدرسه رفتن و آموختن تمام نميشود. چه مهارتها و تواناییهایی است که به شما کمک میکند تا در کارتان در زمان کمتر نتایج بهتری بدست آورید؟ برای ادامه و پیشرفت کار در آینده به چه تواناییهای کلیدی و اصلی نیاز دارید؟ این مهارتها هر چه هستند آنها را مشخص کنید. برای بهبود آنها برنامهریزی کنید و سپس فراگیری را شروع کنید. سعی کنید در کارتان همیشه بهترین باشید.
سه شنبه 27/6/1386 - 23:38
پسندیدم 0
UserName