قورباغه را قورت بده (21 روش عالي براي غلبه بر تنبلي ) قورباغه راقورت بده (7)
توسط : rafiei
قورباغه را قورت بده (7) قويترين ابزار ذهني شما براي رسيدن به موفقيت توانايي شما در اولويتبنديِ درستِ كارهايتان است. هر روز چند دقيقهاي در جايي كه كسي مزاحمتان نشود راحت بنشينيد و بدون استرس و نگراني فقط به كارهايي كه بايد انجام بدهيد فكر كنيد. تقريباً هر بار در سكوت و تنهايي به ايدههاي جالبي ميرسيد كه وقتي اين ايدهها را به كار بگيريد به ميزان زيادي در كار خود صرفهجويي خواهيد كرد. با اين كار، اغلب پيشرفتها و موفقيتهايي را تجربه خواهيد كرد كه مسير زندگي و شغل شما را به كلي دگرگون ميكند.
سه شنبه 27/6/1386 - 23:37
پسندیدم 0
UserName