قورباقه را قورت بده (21 روش عالي براي غلبه بر تنبلي ) قورباغه راقورت بده (4)
توسط : rafiei
قورباغه را قورت بده (4) بهطور منظم ليست كارها، فعاليتها و پروژههاي خود را مرور كنيد. مرتباً از خودتان بپرسيد: « كدام پروژه يا فعاليت است كه اگر آن را به بهترين نحو و با يك روش زمانبندي شده به انجام برسانم بيشـترين تأثير مثبت را بر زندگي من خواهد گذاشت؟ » آنچه را كه ميتواند بيشترين كمك را به شما بكند، هر چه كه باشد، به عنوان هدف خود در نظر بگيريد، براي دستيابي به آن برنامهريزي كنيد و بلافاصله روي برنامهی خود شروع به كار كنيد. اين كلمات فوقالعاده گوته را به خاطر بسپاريد: « اگر كار را شروع كنيد ذهن شما گرم ميشود و اگر ادامه دهيد كار به انجام ميرسد. »
سه شنبه 27/6/1386 - 23:35
پسندیدم 0
UserName