كتاب قورباغه را قورت بده - سرعت انجام کار را افزایش دهید
توسط : rafiei
سرعت انجام کار را افزایش دهید عادت کنید که کارهای اصلی خود را سریعتر انجام دهید. به عنوان فردی که کارها را سریع و دقیق انجام میدهد مشهور شوید.
سه شنبه 27/6/1386 - 23:33
پسندیدم 0
UserName