كتاب قورباغه را قورت بده - وقت بیشتری ایجاد کنید
توسط : rafiei
وقت بیشتری ایجاد کنید برنامه روزانه خود را طوری تنظیم کنید که به صورت طولانیمدت هر روز وقت کافی برای تمرکز کامل روی کارهای مهم و اصلی داشته باشید.
سه شنبه 27/6/1386 - 23:32
پسندیدم 0
UserName