كتاب قورباغه را قورت بده - کار را به قطعات کوچکتر تقسیم کنید
توسط : rafiei
کار را به قطعات کوچکتر تقسیم کنید کارهای بزرگ و پیچیده را به قطعات کوچکتر تقسیم کنید و سپس هر بار یک قسمت از کار را شروع کنید و به اتمام برسانید.
سه شنبه 27/6/1386 - 23:32
پسندیدم 0
UserName