كتاب قورباغه را قورت بده - روش تنبلی سازنده را تمرین کنید
توسط : rafiei
روش تنبلی سازنده را تمرین کنید هیچکس نمیتواند همه کارها را انجام دهد. بنابراین باید یاد بگیرید که از روی عمد در انجام برخی از کارهایی که از ارزش و اهمیت کمتری برخوردار هستند تنبلی کنید. با این کار خواهید توانست وقت کافی برای معدود کارهایی که واقعاً مهم هستند ایجاد کنید.
سه شنبه 27/6/1386 - 23:31
پسندیدم 0
UserName