كتاب قورباغه را قورت بده - قدرتهای فردی خود را به حداکثر برسانید
توسط : rafiei
قدرتهای فردی خود را به حداکثر برسانید اوقاتی از روز را که از نظر ذهنی و جسمی کارایی بیشتری دارید مشخص کنید و مهمترین و ضروریترین کارهایتان را در این اوقات انجام دهید. به اندازه کافی استراحت کنید تا بتوانید بیشترین بازدهی را داشته باشید.
سه شنبه 27/6/1386 - 23:30
پسندیدم 0
UserName