كتاب قورباغه را قورت بده - خودتان را تحت فشار بگذارید
توسط : rafiei
خودتان را تحت فشار بگذارید تصور کنید که یک ماه دیگر باید شهر را ترک کنید. طوری کار کنید که گویا مجبور هستید قبل از ترک شهر تمام کارهای اصلیتان را به اتمام برسانید.
سه شنبه 27/6/1386 - 23:29
پسندیدم 0
UserName