كتاب قورباغه را قورت بده - هر بار یک بشکه جلو بروید
توسط : rafiei
هر بار یک بشکه جلو بروید اگر کارها را مرحله به مرحله انجام دهید، میتوانید بزرگترین و پیچیدهترین کارها را به انجام برسانید.
سه شنبه 27/6/1386 - 23:29
پسندیدم 0
UserName