كتاب قورباغه را قورت بده - استعدادهای منحصر به فرد خود را تقویت کنید
توسط : rafiei
استعدادهای منحصر به فرد خود را تقویت کنید دقیقاً مشخص کنید چه کاری است که در حال حاضر خیلی خوب انجام میدهید یا در آینده میتوانید خیلی خوب انجام دهید. سپس تمام توان خود را در انجام آن به کار گیرید.
سه شنبه 27/6/1386 - 23:28
پسندیدم 0
UserName