كتاب قورباغه را قورت بده - همیشه یک شاگرد باقی بمانید
توسط : rafiei
همیشه یک شاگرد باقی بمانید هر چه در ارتباط با کارهای ضروری و مهمتان دانش بیشتری بهدست آورید، میتوانید سریعتر شروع کنید و زودتر به اتمام برسانید.
سه شنبه 27/6/1386 - 23:27
پسندیدم 0
UserName