كتاب قورباغه را قورت بده - پیش از شروع، مقدمات کار را کاملاً فراهم کنید
توسط : rafiei
پیش از شروع، مقدمات کار را کاملاً فراهم کنید آمادگی تمام و کمال قبل از شروع کار مانع عملکرد ضعیف میشود.
سه شنبه 27/6/1386 - 23:27
پسندیدم 0
UserName