كتاب: قورباغه را غورت بده - روش الف ب پ ت ث را مدام به کار بگیرید
توسط : rafiei
روش الف ب پ ت ث را مدام به کار بگیرید قبل از شروع لیستی از کارهایتان تهیه کنید و سپس آنها را از نظر ارزش و ضرورت اولویت بندی کنید تا مطمئن شوید که همیشه در حال انجام مهمترین کارهایتان هستید.
سه شنبه 27/6/1386 - 23:25
پسندیدم 0
UserName