كتاب: قورباغه را غورت بده - قانون 20/80
توسط : rafiei
قانون 20/80 را در همه امور به کار بگیرید 80 درصد از دستاوردهایتان نتیجه 20 درصد از فعالیت شماست. همواره تلاش خود را روی این 20 درصد متمرکز کنید.
سه شنبه 27/6/1386 - 23:24
پسندیدم 0
UserName